Speakers

Agnibha Bandyopadhyay

Ajijul Haque

Anik Datta

Anjum Katyal

Anuj Dhar

Ashok Row Kavi

Aveek Majumdar

Bickram Ghosh

Binod Ghosal

Bratati Bandyopadhyay

Debdutta Chakraborty

Icchimuddin Sarkar

Jaideep Singh

Jawhar Sircar

Kamaleshwar Mukherjee

Koushiki Dasgupta

Kunal Chattopadhyay

Laxmi Narayan Tripathi

Lillete Dubey

Madhu Khanna

Major Gaurav Arya

Manish Chakrabarty

Manjari Chaturvedi

Meena Banerjee

Niladri Chatterjee

Nrisingha Prasad Bhaduri

Onir Min

Partha Chatterjee

Pavan K. Varma

Pradip Chopra

Pramita Mallik

Prem Saran

Rajat Subhra Mukhoti

Rajib Sarma

Ratan Khasnabis

Sabujkoli Sen

Sanjoy Mukhopadyay

Satyam Roychowdhury

Saradindu

Saradindu Mukherji

Sharmistha Goswami

Snigdhadeb

Sounak Chattopadhyay

Srijato

Subodh Sarkar

Suman Bhatacharya

Suranjan Das

Swapnomoy Chakraborty

Tathagata Roy

Ustad Rashid Khan

Vikram Sampath

Vivek Agnihotri

Vivek Ranjan Agnihotri